Shopping Cart

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας www.creativehome.gr της εταιρίας ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε. από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.creativehome.gr  ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H ιστοσελίδα www.creativehome.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ROLINE», που εδρεύει στον Κάμπο Καρδίας Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 998634238 και αριθμό ΓΕΜΗ 59016404000 και έχει ως δραστηριότητα την αντιπροσωπεία, εισαγωγή και εμπορία σιδηρικών και εργαλείων χειρός, ειδών κιγκαλερίας, επίπλων, χαλιών, φωτιστικών, διακοσμητικών κεριών, ειδών υγιεινής, και άλλων ειδών οικιακής χρήσης και οικιακού εξοπλισμού γενικά. Στόχος του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι η άμεση ενημέρωση και παροχή πληροφοριών, τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου, αναφορικά με τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρία μας αλλά και η παροχή της δυνατότητας σε αυτούς να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε. αποτελούν πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν.2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα». Συνεπώς, απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης των ανωτέρω, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρίας ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε..

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η  εταιρία ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε δεσμεύεται να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που χρησιμοποιούν αυτό τον ιστότοπο. Η δήλωση περί προσωπικών δεδομένων που έχει αναρτηθεί σε αυτό τον ιστότοπο περιγράφει την τρέχουσα πολιτική και πρακτική της εταιρίας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης και κάθε φορά που ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.creativehome.gr δεσμεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία θα είναι αναρτημένη στο σχετικό πεδίο του ιστότοπου.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο να τη διαβάσετε προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι την αποδέχεστε.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 1. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντα, το διαθέσιμο απόθεμά τους (σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται τηλεφωνική επικοινωνία), τα χαρακτηριστικά τους και οι τιμές, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.creativehome.gr και είναι προσβάσιμα σε όλους. Τα προϊόντα που εμφανίζονται στο www.creativehome.gr  είναι διαθέσιμα στο κατάστημα, πλην της περίπτωσης έλλειψης διαθεσιμότητας από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο. Η εταιρία ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε. εγγυάται για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την διαθεσιμότητά τους. Η εταιρία δύναται να ακυρώσει την όποια παραγγελία σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή κατάργησης του είδους μετά από σχετική ενημέρωση από τον προμηθευτή.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε ισχύον ΦΠΑ (σήμερα 24%). Το ηλεκτρονικό κατάστημα  www.creativehome.gr  της εταιρίας ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

Σε περίπτωση που η εταιρία ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε.  κρίνει σκόπιμο ότι κάποια προϊόντα πρέπει να πωληθούν σε τιμή προσφοράς ή υπό το καθεστώς έκπτωσης τότε πάντα στον ιστότοπο www.creativehome.gr θα αναγράφεται η αρχική τιμή του προϊόντος, όπως τιμολογήθηκε αρχικά, και στην συνέχει την τιμή της έκπτωσης ή της προσφοράς. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει την αποφυγή σύγχυσης αναφορικά με την αντικειμενική αξία παρόμοιων προϊόντων που διατίθενται ή μη από το www.creativehome.gr ανεξάρτητα από την ειδική προσφορά ή έκπτωση που δύναται να ορίζει κατά βούληση.

 1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

6.1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η εκάστοτε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.creativehome.gr αποτελεί σύναψη σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, η οποία διέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών», του ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)», Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών.

6.2. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Ο πελάτης/καταναλωτής θεωρείται ότι έχει συνάψει έγκυρη παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.creativehome.gr, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η εταιρία ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

 1. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E–SHOP)

7.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.creativehome.gr απαιτούνται:

 1. Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
 2. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, ιδίως όσο αφορά τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων.

Προκειμένου να προβείτε σε σύναψη παραγγελίας δεν είναι απαραίτητο να είστε μέλος του www.creativehome.gr, ωστόσο, θα σας συμβουλεύαμε όμως να γίνετε μέλος του www.creativehome.gr καθώς θα είναι πολύ πιο εύκολη η όλη διαδικασία σε οποιαδήποτε μελλοντική χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συμπληρώστε στη φόρμα το e-mail σας και το password που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και κάντε login στο χώρο μελών. Αν δεν είστε μέλος πατήστε το πλήκτρο «Σύνδεση | Εγγραφή» στη κορυφή της σελίδας στο μενού. Συμπληρώστε στη φόρμα εγγραφής νέου μέλους ένα ενεργό email λογαριασμό. Το e-mail που θα δηλώσετε πρέπει να υπάρχει διότι όλη η επικοινωνία μας, θα γίνεται μέσω του e-mail που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας. Ακόμα και στην περίπτωση που δεν γίνετε μέλος θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία όπως: διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής παραγγελίας, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας, ΑΦΜ – ΔΟΥ, επωνυμία, στοιχεία απαραίτητα για την σύναψη και ολοκλήρωση της σύμβασης μεταξύ των δύο μερών.

Διαδικασία ολοκλήρωσης παραγγελίας:

Η παραγγελία ολοκληρώνεται σε 3 βήματα:

 • Προσθέτετε τα προϊόντα της επιλογής σας στο «Καλάθι αγορών», με την επιλογή «Προσθήκη στο καλάθι».
 • Συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία στη σελίδα ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής.
 • Λαμβάνετε επιβεβαιωτικό email για την παραγγελία σας.

7.2 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας μας, το www.creativehome.gr διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

α. Χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας:

Η χρέωση της κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.creativehome.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας. Με την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής θα μεταφερθείτε σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της συνεργαζόμενης εταιρίας που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών, όπoυ και θα σας ζητηθούν όλα τα στοιχεία της κάρτας σας. Είναι σημαντικό να αναφέρετε απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση που η πιστωτική σας κάρτα δεν εγκριθεί από την τράπεζα σας, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας.

β. Αντικαταβολή τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα:

Στην περίπτωση αντικαταβολής ο πελάτης/καταναλωτής θα επιβαρύνεται με χρέωση 1,70 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%). Η δυνατότητα αντικαταβολής ισχύει για όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Σε περίπτωση που η αντικαταβολή γίνει κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από την έδρα της εταιρίας τότε δεν υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση αντικαταβολής.

γ. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς όψεως:

 • Πειραιώς: 6713114158991

IBAN: GR48 0171 7130 0067 1311 4158 991

Ονοματεπώνυμο δικαιούχου: ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΟΕ

 • Εθνική: 87844017001

IBAN: GR23 0110 8780 0000 8784 4017 001

Ονοματεπώνυμο δικαιούχου: ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΟΕ

 • Alpha: 720002002004833

IBAN: GR78 0140 7200 7200 0200 2004 833

Ονοματεπώνυμο δικαιούχου: ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΟΕ

 • Eurobank: 0336.73.0200508527

IBAN: GR27 0260 3360 0007 3020 0508 527

Ονοματεπώνυμο δικαιούχου: ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ ΟΕ

Αφού ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, καταθέστε σε έναν από τους παραπάνω λογαριασμούς το ποσό των προϊόντων που αγοράσατε (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών εξόδων) και στείλτε μας φωτοαντίγραφο της κατάθεσης (όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας και ο αριθμός της παραγγελίας σας) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο [email protected]

Αν δεν μπορείτε να μας στείλετε το αποδεικτικό, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα email με την ημερομηνία κατάθεσης, την τράπεζα κατάθεσης, τον αριθμό κατάθεσης, τον αριθμό παραγγελίας, το ονοματεπώνυμο σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Με το που παραλάβουμε το αποδεικτικό κατάθεσης θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας σας.

7.3 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο πελάτης/καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής και τον τρόπο παράδοσης. Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο πελάτης/καταναλωτής λαμβάνει ηλεκτρονικά αντίγραφο της παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας του, το οποίο περιλαμβάνει την λεπτομερή περιγραφή των εμπορευμάτων της παραγγελίας και έναν μοναδικό κωδικό, με τον οποίο θα μπορεί να παρακολουθήσει την πρόοδο και εξέλιξη της παραγγελίας του (μόνο σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος στο ηλεκτρονικό κατάστημα).

Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, σας αποστέλλεται αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) με όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας που υπήρχαν στην προηγούμενη σελίδα (παρακαλούμε ελέγξτε το e-mail σας – αυτό που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας).

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται μόνο εντός των ορίων της Ελλάδας μέσω της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρίας-courier (και των συνεργατών της), με επιβάρυνση των εξόδων αποστολής. Στις τιμές των εξόδων αποστολής συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Ο πελάτης/καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη/τιμολόγιο και σε περίπτωση τριγωνικής πώλησης το δελτίο αποστολής).

    Η προθεσμία παράδοσης των προϊόντων ορίζεται σε:

 • 1-3 εργάσιμες ημέρες για τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ως «άμεσα διαθέσιμα»
 • 3-10 εργάσιμες ημέρες για τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ως «διαθέσιμα σε 3-7 ημέρες»

Οι παραπάνω προθεσμίες εκκινούν από την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του τιμήματος σύμφωνα με τον όρο 7.2. Για προϊόντα κατόπιν ειδικής παραγγελίας, η προθεσμία παράδοσης διαμορφώνεται ανάλογα με την παραγγελία και έπειτα από συνεννόηση με τον πελάτη/καταναλωτή.

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε. επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

9.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Όταν η παραγγελίας πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.creativehome.gr, και μετά την ολοκλήρωση αυτής κατά τον όρο 6.2., ο πελάτης/καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει, εντός  αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών που άρχεται είτε από την επομένη της παραγγελίας, είτε από την επομένη που περιέλθει το προϊόν στην φυσική κατοχή του πελάτη/καταναλωτή και μόνο εφόσον έχει πραγματικά ελαττώματα και λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητές του. Η πάροδος της ανωτέρω προθεσμίας συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης του πελάτη/καταναλωτή. Το προϊόν επιστρέφεται στην αρχική του κατάσταση, με πλήρη τα υλικά συσκευασίας του, αμοντάριστο, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και με την αρχική του συσκευασία σε καλή κατάσταση. Η υπαναχώρηση πραγματοποιείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολής της με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) προς την ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε. εκ μέρους του πελάτη/καταναλωτή. Ο πελάτης/καταναλωτής οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του.

Η υπαναχώρηση του πελάτη/καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη. Ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, η οποία γίνεται καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνσή του, με εξαίρεση την επιβάρυνσή του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και της τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος λόγω της κατάστασης των προϊόντων κατά την επιστροφή. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, και εφόσον το προϊόν ελεγχθεί όταν φτάσει στην έδρα μας και όλα έχουν καλώς η ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε. υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.

Η επιστροφή του προϊόντος από τον πελάτη/καταναλωτή προς την ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε., πραγματοποιείται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με τα παραπάνω, ενώ η επιστροφή του τιμήματος προ τον πελάτη/καταναλωτή πραγματοποιείται και πάλι εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την  παραλαβή του προϊόντος από την ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε. προς τον πελάτη/καταναλωτή. Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον πελάτη/καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε..

Οι δαπάνες παράδοσης ή και συναρμολόγησης, που χρεώθηκαν κατά την παράδοση, ή δαπάνες υπέρ τρίτων μεταφορέων, ανυψωτικών μηχανημάτων, γερανών και εν γένει οι όποιες άλλες δαπάνες πέραν της αξίας του προϊόντος, δεν επιστρέφονται.

Ο πελάτης/καταναλωτής υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρεία αν προέβη σε χρήση διαφορετική από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε. δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη/καταναλωτή την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης/καταναλωτής οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει, όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.
 2. Την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο πελάτης/καταναλωτής ή που δεν υπάρχει σε απόθεμα και χρειάζονται ειδική παραγγελία από τον προμηθευτή/κατασκευαστή.
 3. Την προμήθεια αγαθών τα οποία, λόγω της φύσης τους, πωλούνται αναπόσπαστα συνδεδεμένα με άλλα προϊόντα (μεντεσέδες, πόμολα, χερούλια κλπ).

9.2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε εμπορεύματα λόγω αλλαγής γνώμης, θα χρειαστεί η απόδειξή σας, το έντυπο παραγγελίας σας, το e-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας και το απόκομμα πιστωτικής κάρτας (σε περίπτωση που έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα). Για την επιστροφή προϊόντων μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα σας μέσω e-mail ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2392072558. Το αίτημα επιστροφής τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που μας δηλώνετε το αίτημα επιστροφής των εμπορευμάτων.

Τα προϊόντα που θέλετε να επιστρέψετε θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, εντελώς αχρησιμοποίητα. Είστε υπεύθυνοι για το κόστος επιστροφής των προϊόντων εκτός και αν το προϊόν εμπίπτει σε θέματα εγγύησης λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε περίπτωση που ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να φροντίσετε την κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων από τη στιγμή που παραδοθούν σε εσάς μέχρι τη στιγμή που θα τα παραδώσετε στην έδρα της εταιρίας.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

Επιστροφή αντίτιμου αξίας επιστρεφόμενων προϊόντων

Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις επιστροφής, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που αναλογεί στην αξία των εμπορευμάτων που επιστρέφετε, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό σας εκτός αν επιθυμείτε άλλο τρόπο επιστροφής για τον οποίο θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς.

Η επιστροφή του αντίτιμου των επιστρεφόμενων προϊόντων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιείται αφού μας ενημερώσετε γραπτώς για το αίτημα επιστροφής των προϊόντων καθώς και εφόσον τα προϊόντα έχουν παραδοθεί στην έδρα της εταιρίας.

 1. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

10.1 ΓΕΝΙΚΑ

Το περιεχόμενο της εγγύησης ποικίλει για κάθε προϊόν. Η χρονική διάρκεια της εγγύησης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας καλύπτει για δύο (2) έτη από την παραλαβή του προϊόντος. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

 10.2 ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση ισχύει από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από την εταιρία ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε. Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε το παραστατικό αγοράς.

Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προέρχονται από κακή συναρμολόγηση, κακή χρήση ή αποθήκευση, έλλειψη καθαριότητας ή γρατζουνιές/χτυπήματα ή κάθε άλλου είδους ατυχήματα. Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσιολογική φθορά, προϊόντα που έχουν τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο ή σε υγρό περιβάλλον ή τη χρήση πλην της οικιακής, εκτός αν αναφέρεται. 

Εάν το ελάττωμα του προϊόντος βεβαιωθεί ότι οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος, εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, το κόστος της επισκευής ή αντικατάστασης και της μεταφοράς του επιβαρύνουν την εταιρία.

Σε περίπτωση που το ελάττωμα οφείλεται σε κακή χρήση του προϊόντος, εντός του χρόνου της εγγύησης, τότε το κόστος της επισκευής του (ανταλλακτικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ) επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη/καταναλωτή.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την εγγύηση, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα σχετικά δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης (άρθρο 5 και 5α Ν. 2251/1994 και άρθρα 513 επ. ΑΚ). Τα δικαιώματα του καταναλωτή από το νόμο είναι σωρευτικά προς τα δικαιώματα που του παρέχει η εγγύηση.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε. δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.creativehome.gr τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας υπό λόγους ανωτέρας βίας, και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2392072558 ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο [email protected]

 1. ΔΙΑΦΟΡΑ

13.1. Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

13.2. Σε περιπτώσεις που έχετε καταχωρήσει μια ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνετε ότι λείπει κάποιο ή κάποια προϊόντα από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

13.3. Η εταιρία ΑΦΟΙ ΡΩΜΑΛΙΑΔΗ Ο.Ε.  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους στο www.creativehome.gr.  Aναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

13.4 Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που θα σας έχει αποσταλεί στη διεύθυνση e-mail που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.